Archivace, skladování a chlazení vína

Tajemství optimálního skladování a archivace vína je v zajištění stability

Stárnutí (zrání) vína v lahvi je závislé na teplotě. Ideální teplota se pohybuje kolem 10 ° až 12 °C. Pokud je teplota příliš vysoká, bude víno stárnout rychleji a jeho vývoj bude ovlivněn. V případě, že je teplota příliš nízká, víno stárne pomaleji. Pro správné stárnutí vína je tedy nejdůležitější odstranit především kolísání teplot. Pokud je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká, bude chuť vína změněna, nebo dokonce znehodnocena.

Klimatizační jednotky WineMaster® udržují teplotu mezi 8 a 14 ° C pomocí elektronického termostatu a účinným systémem míchání vzduchu.

Různé regulační systémy speciálně vyvinuté pro klimatizace WineMaster® udržují teplotu uvnitř vinného sklípku s odchylkou více či méně 2 °C. Tyto mírné variace zvyšují teplotu vín od 0,2 do 0,3%, což je zanedbatelné. Tato stabilita je zabezpečena tepelní setrvačností vína a lahví.

 

Řízená vlhkost

Přebytečná vlhkost a suché prostředí může narušit uchovávání Vašich vín. Ideální relativní vlhkost se pohybuje mezi 60 a 80% a mění se s teplotou okolního prostředí. Vlhkost také do značné míry závisí na venkovní vlhkosti, která se výrazně liší podle regionů, ročních období a počasí.

Klimatizace Winemaster® udržují vlhkost na optimální úrovni díky specifické teplotě vypařování, což umožňuje bezchybné zrání Vašich vín.

Chladicí zařízení kondenzuje přebytek vlhkosti a vypouští ji ven. Specifická teplota vypařování udržuje vlhkost na požadované úrovni. Na druhé straně, nedostatek vlhkosti nemůže být upraven jednoduchým odpařováním kondenzátu.

 

Bezpečné uložení lahví

Víno je nápojem velmi živým, a proto bychom měli dbát na jeho správné uložení. Tedy v pozici vodorovné, aby byla vnitřní strana korku zcela zalita a nemohlo dojít k jeho vysychání. Vhodně jsou modulární regálové systémy, které se dají dle potřeby přestavovat a jsou konstruovány pro umístění lahví naležato.

 

Regály na víno Bloc Cellier skladování vína