Odstoupení od smlouvy

Kupující:

Jméno a příjmení odesílatele ......................
Adresa: ...................................
další kontaktní údaje: email, telefon ...................................

 

Prodávající:

Název firmy: TODAK, s.r.o.
IČ: 29250102
Adresa: Renneská tř. 40, 639 00 Brno

Tel. +420 733 715 755

 


V .................. dne ............................

 

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet (VZOR)

 

Dne ................... jsem si na Vašich internetových stránkách www.winepark.cz objednala zboží…………………. v hodnotě ………………….. Kč včetně DPH a cenou dopravy ................, celkem tedy .................. Kč. Téhož dne mi od Vás přišel email potvrzující přijetí objednávky. Zboží jsem od Vás obdržela dne ...........

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem na Vaši adresu.

Kupní cenu představující hodnotu zboží .............. a dopravy ..............., tj. celkem ....................................... poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od obdržení tohoto odstoupení od smlouvy na můj bankovní účet číslo ...........................................

 

Za kladné vyřízení mojí žádosti děkuji.


S pozdravem


vlastnoruční podpis

 

Příloha: Daňový doklad (faktura č. …………..)